Poslovnica Martićeva

Martićeva 14c, 10000 Zagreb
Telefon: 01/7980 295

Radno vrijeme
Ponedjeljak-petak: 09:00 - 20:00
Subota: 09:00 - 15:00


Opći podaci:

GOSPINA TRAVA d.o.o
Milana Rešetara 36, Zagreb
Upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem MBS 080808381
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćenih u cijelosti
Član uprave: Marijana Kranjc Talijić, direktor
IBAN: HR8723300031152372396 (Splitska banka)

Ulica fra Grge Martića 14c
TEL: 01 7980 295